MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MİSYONUMUZ:

Öncelikli hedefimiz olan hizmet görevimizi;
Bilimselliği esas alan, insan odaklı, erişilebilir, sürdürülebilir, güvenilir ve etik değerlerden ödün vermeden sunmak;
Ağız diş sağlığı hizmetlerinde bireyin ve toplumun ihtiyaç, istek ve beklentilerini kesintisiz ve çağdaş kalite standartlarında karşılayan bir kuruluş olmaktır.
VİZYONUMUZ:
İlgili tüm iç ve dış paydaşlarla planlama, koordinasyon ve işbirliği içerisinde sürdürülebilir sağlık hizmeti verilmesine azami katkıda bulunmak; 
Etik ilkelerden asla ödün vermeden teknolojik gelişmeleri takip etmek,
İnsan odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratmak
 Ağız diş sağlığı hizmetlerinde Türkiye’de en iyi olmaktır. 

DEĞERLERİMİZ:

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde güvenilir; sağlıklı yaşam ortağı olmak,
Kurum kültürümüzde; ben değil biz olmak, 
Hizmetlerimizde; Hasta- Çalışan değil; insan odaklı olmak,
İnsan hakları ve yasalara uyum, tıbbi ve insani etiğe bağlılık,
Her zaman ulaşılabilen ve sürekli hizmet, devamlılık,
Çevresel bilinç,
Güler yüzlü ve yardımsever personel olmak, hastane değerlerimizdir.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Merkezimize başvuran hastaların, ağız ve diş sağlığı problemleri ile ilgili tüm taleplerinin, konusunda uzman kadromuz tarafından son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla, en üst düzeyde ve
zamanında karşılanmasıdır. Hastalarımızın İhtiyaç ve beklentilerini karşılarken sunulan tüm hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat şartları doğrultusunda, hasta ve çalışan memnuniyeti gözetilerek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesini taahhüt etmek “Mamak Ağız ve Diş Sağlığı merkezi ve bağlı birimlerinin kalite politikasıdır.
Mamak adsm Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, hizmet sunumunu gerçekleştirmeyi amaçlar.
Bu amaçla yılda iki kez hedeflerimize yönelik analizler yapılmakta ve sonuçlara yönelik düzeltici iyileştirici faaliyetler planlanmaktadır.

Hasta ve Hasta yakınlarının beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir.(her ay hasta anketleri 3 ayda bir hasta görüş değerlendirme toplantıları vb. )Bu süreçlerin sonuçları ile performanslarını ölçen  iyileştirme faaliyetleri planlanır.

Kurumumuzda Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları tüm birimler ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, tüm çalışanların Kalite Yönetimi ve kalite iyileştirmeleri konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenerek uygulanır. Çalışanların kalite çalışmalarına katılımı teşvik edilir.

Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ile tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Mamak Ağız ve diş sağlığı merkezi Kalite Yönetim Sistemi, şartlarına uygun şekilde çalışarak sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanların sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

Kalite Birimi Olarak Görevlerimiz

Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde, birimlerin çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak

Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek

Öz değerlendirmeleri yönetmek

Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek

Hasta ve hasta yakınlarının Hak ve Sorumluluklarını korumak

Ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde komiteleri belirlemek ve komite çalışmalarını sürdürmek, takibini sağlamak.