Eğitim Komitesi
21 Şubat 2022

Dt. Selma GÜNER

Baştabip Yardımcısı

Başkan

Ersin GÜLCÜ

İdari ve Mali İşler Müdürü

Üye

Murat SAYIN

İdari ve Mali İşler Birim Koordinatörü

Üye

Dt.Neşe UYSAL

Kalite Yönetim Direktörü

Üye

Ayşegül YAĞCI

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Üye (Hizmet içi E.S.)

Semra YAZICI

Hemşire

Üye

Nursel ALINCAK

Enfeksiyon Hemşiresi

Üye (Hizmet içi E.S.)

Hilay ÖZTÜRK

Özlük Personeli

Üye (Genel Uyum)

Ömer SARIMSAKLIOĞLU

Radyoloji Birim Sorumlusu

Üye