T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Bilgi Güvenliği Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018

Bilgi Güvenliği


T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, merkez ve taşra teşkilatı bilgi sistemleri unsurlarını, insan kaynaklarını, bilgi sistemleri ile ilgili mal ve hizmet alımlarındaki güvenlik unsurlarını, tüm üçüncü tarafları, hizmet sağlayıcıları, sistem, veri ve bilgi kullanıcılarını ve kuralları kapsamında; bilginin toplanması, değerlendirilmesi, raporlanması ve paylaşılması süreçlerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbir almak; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açılarından değerlendirilerek, içeriden ve/veya dışarıdan kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunmasını sağlamak ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesinde bilgi güvenliği açısından uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere; sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, dokümante edilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütününü, 
Bütünlük: Varlıkların doğruluğunu ve tamlığını koruma özelliğini, 
Erişilebilirlik: Yetkili bir varlık tarafından talep edildiğinde erişilebilir ve kullanılabilir olma özelliğini, 
Gizlilik: Bilginin yetkisiz kişiler, varlıklar ya da süreçlere kullanılabilir yapılmama ya da açıklanmama özelliğini ifade eder.

Mamak Ağız ve Dİş Sağlığı Merkezi olarak Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Bilgi Güvenliği konusunda personelimiz görsel ve işitsel materyaller ile eğitime tabii tutulmakta ve konunun önemi Bilgi Güvenliği Sorumlu Ekibi vasıtasıyla tüm personele aktarılmaktadır. 

Bilgi Güvenliği Kamu Spotu
Paylaş