T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Mamak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Personel Özlük Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018

Personel Özlük


Birim Sorumlusu: Yüksel ERDEM

Personel özlük işlerinden sorumludur. Personel Biriminden sorumlu personel, kurumda çalışan bütün personelin; kadro, terfi, nakil, izin, sicil, atama, emeklilik, sigorta, disiplin, askerlik, vekalet, sosyal yardımlar konularındaki iş ve işlemlerini  mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlar. İstirahatı gerektiren hastalık halinde istirahat verilen personelin istirahat işlemlerini İl Sağlık müdürlüğüne bildirmek, kişisel dosyasına işlemek  ve  yönetmeliğin kendisine yüklediği görevler ile Hastane İdaresinin verdiği diğer hizmetleri yapar. Disiplin soruşturmaları yazışmalarını yürütür. Yıllık İzin talep formunun hazırlanmasını temin eder.
Paylaş